Bijles in Nijmegen

Bijles in Nijmegen en omgeving volgt een individuele vorm van begeleiding, waarbij wordt ingegaan op de stofinhoud van één of meerdere vakken. De leerling krijgt tijdens de bijles extra uitleg en oefening in de vakken die hij/zij lastig vindt. Het wordt door leerlingen vooral als erg prettig ervaren dat zij tijdens de bijles veel vragen kunnen stellen, die zij tijdens de lessen op school niet kunnen of durven te stellen. Door de persoonlijke aanpak van de bijles kan de leerling adequaat geholpen worden met zijn/haar studieproblemen. De leerling krijgt een persoonlijke bijlesgever die aan de Radboud Universteit studeert of een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Nijmegen volgt. Studo zorgt dat er na het plaatsvinden van het intakegesprek binnen twee weken een geschikte bijlesgever is aangesteld, zodat de bijles spoedig kan worden opgestart. De leerling maakt met zijn/haar eigen bijlesgever afspraken over waar en wanneer de bijles plaatsvindt en wat zij in de bijles gaan doen. De bijlescoördinator van Studo evalueert regelmatig met de leerling en bijlesgever hoe de bijlessen gaan, zodat behoeften van de leerling nauwlettend in de gaten gehouden kunnen worden en Studo snel kan ingrijpen wanneer de bijlessen niet de gewenste resultaten leveren.

  • Geen winstoogmerk
  • Vanaf 13 euro per uur
  • Speciaal geselecteerde studenten
  • Persoonlijk intakegesprek
  • Kwaliteit staat voorop
  • Nauwe communicatie

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt bij Studo voor bijles, maken wij met u een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek met de bijlescoördinator van Studo. Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan waar de leerling moeite mee heeft en wordt er aan de hand van de behoeften van de leerling bepaald welke bijlesgever het beste bij de leerling past. De bijlesgevers worden in eerste instantie geselecteerd op basis van het vak waar de leerling moeite mee heeft. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat de bijlesgever een expert op dat vakgebied is. Tevens wordt ook rekening gehouden met persoonskenmerken en de persoonlijke voorkeuren van de leerling.

Vakspecifieke bijles geeft de leerlingen houvast, structuur en grip op de soms zeer ingewikkelde stof.

-Voorzitter Stichting Studo

Pasfoto van Dhr K Maltha

Bijlesgevers

De kwaliteit van onze stichting is grotendeels afhankelijk van de studenten die wij aannemen. Daarom gelden er strenge criteria. Studo maakt uitsluitend gebruik van studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen of van de lerarenopleiding. Er gelden verschillende criteria voor het aannemen van begeleiders voor bijles. Zo moet een begeleider minimaal een 8 gemiddeld op de eindlijst VWO hebben behaald voor het vak waarin hij/zij bijles wil geven en vindt er altijd een sollicitatiegesprek plaats waarin de student ons moet overtuigen dat hij/zij geschikt is voor het geven van bijles. Ook bieden wij onze bijlesgevers een ‘cursus bijles geven’ aan om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Onze studenten hebben vakinhoudelijke kennis, didactische vaardigheden, staan dicht bij de leerling, en zijn gemotiveerd en geïnteresseerd in het vak waarin ze bijles geven. Vaak geeft de student bijles in een vak dat hij/zij zelf ook studeert aan de universiteit.

Locaties en reiskosten

De bijlessen kunnen aan huis, op school, in de bibliotheek of op de universiteit plaatsvinden. De leerling kan aangeven waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat. Studo zal hiermee rekening houden bij het vinden van een geschikte bijlesgever. Wanneer de reistijd voor een bijlesgever vanuit het centrum van Nijmegen meer dan vijftien minuten enkele reis bedraagt, wordt de leerling verzocht om de bijles op school of op de universiteit te laten plaatsvinden. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is het mogelijk om tegen een reiskostenvergoeding de bijles aan huis te laten plaatsvinden. Hier wordt vijf euro per gereisd uur voor gerekend.