Bijles in Tilburg

Aan het begin van schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met het aanbieden van bijlessen in Tilburg en omgeving. Om ervoor te zorgen dat de bijles van het hoogst mogelijke niveau is, zorgen wij er voor dat alle bijlesgevers voor het desbetreffende vak in ieder geval een 7 op hun VWO eindexamen hebben gehaald. Waarschijnlijk zullen ze zelfs iets studeren dat lijkt op het vak waarmee de leerling problemen heeft! Tilburg kent veel verschillende studierichtingen, bijvoorbeeld economie, rechten, international business administration, psychologie en filosofie, dus we kunnen voor elk vak geschikte bijlesgevers vinden.

  • Een strenge selectie van bijlesgevers en begeleiders op basis van vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden. Zij worden regelmatig bijgeschoold.
  • Professionele en persoonlijke bijles tegen de kostprijs.
  • Een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de sterke kanten en de struikelblokken van de leerling geïnventariseerd.
  • Er wordt toezicht gehouden op de voortgang door de coördinator.
  • Vorderingen worden besproken met de mentor en ouders.
  • Kwaliteit staat voorop.

Werkwijze

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek kijkt de bijlescoördinator samen u naar de specifieke behoeften. Zijn er problemen met één of met meerdere vakken? Is er op school te weinig uitleg? Of misschien wel te weinig oefenstof? Mocht u na dit gesprek met ons naar een oplossing willen zoeken, zal de coördinator uw kind koppelen aan de bijlesgever die het beste bij uw kind past! Nu denkt u misschien dat bijles een kostbare aangelegenheid is. Dit valt bij ons echter reuze mee! Omdat wij een stichting zijn, werken wij zonder winstoogmerk. In combinatie met het feit dat we met studenten werken, maakt dit dat wij de voordeligste bijlessen van het hoogste niveau kunnen leveren. Na het gesprek zult u zo snel mogelijk, meestal al binnen één week, in contact worden gebracht met een bijlesgever. Zo kan zo snel mogelijk gestart worden met het werken aan oplossingen. Gedurende de periode dat de bijles duurt, zal de coördinator af te toe contact met u, uw kind en de bijlesgever houden, om zo de gemaakte vooruitgang in het oog te houden. Dit houdt ook in dat hij of zij bij eventuele problemen snel kan optreden.