Bijles in Utrecht

Vanaf september 2014 geeft Studo ook bijles in Utrecht. Met de kennis, professionaliteit en ervaring uit Nijmegen wordt er ook in Utrecht volgens hetzelfde principe, met dezelfde kwaliteit bijles gegeven. Door te werken met hoogopgeleide studenten met vakkennis garandeert Studo niet alleen bijlessen van niveau, maar zijn onze bijlesgevers flexibel en staan ze dicht bij de leerlingen waardoor ze de informatie goed over kunnen brengen. Omdat wij een stichting zijn, hebben we geen winstoogmerk en kunnen wij bijles aanbieden zoals het hoort: Op een hoog niveau, zonder dat u er maandelijks honderden euro’s aan kwijt bent.

  • Gratis en vrijblijvend intakegesprek aan huis. Hierbij inventariseren wij de sterke kanten en struikelblokken van een leerling.
  • Professionele en persoonlijke bijles tegen de kostprijs.
  • Strenge selectie van bijlesgevers op basis van vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden.
  • Er wordt toezicht gehouden op de voortgang door de coördinator.
  • De vorderingen worden met de mentor en ouders besproken.

Werkwijze

Studo hecht veel waarde aan de kwaliteit van de bijlessen. Om een goed beeld te krijgen van een nieuwe leerling beginnen we altijd met een gratis en vrijblijvend intakegesprek bij de leerling thuis. Tijdens dit gesprek tussen de leerling, de ouders/verzorgers van de leerling en de coördinator krijgen we een beeld van de hulpvraag. Aan de hand hiervan stellen we een probleemlijst op en vervolgens doelstellingen. Na dit gesprek koppelen wij de leerling aan een blijlesgever die bij de leerling past. De doelstellingen (opgesteld aan de hand van het SMART principe) worden opgepakt door bijlesgever. De coördinator en de bijlesgever houden de vorderingen bij en bespreken dit met de ouders/verzorgers. Op deze manier werken wij richting een concreet doel en zijn alle betrokkenen voortdurend op de hoogte van hoe het met de leerling gaat.