Werkwijze huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is erop gericht de leerling te ondersteunen bij het organiseren, plannen, leren en maken van hun huiswerk. Hierbij wordt geholpen bij het maken van een planning, zodat de leerling overzicht krijgt in wat er moet gebeuren. Als duidelijk is wat er gedaan moet worden, bespreekt de begeleider met de leerling hoe ze dat slim kunnen doen en welke leerstrategie is passend voor het werk. Daarbij kunnen nieuwe leerstrategieën worden aangeleerd. Leerlingen kunnen vragen stellen aan de begeleider(s) waarbij begeleiders zich pro-actief opstellen. Verder wordt leerwerk overhoord en maakwerk overgekeken. Deze controle wordt teruggekoppeld naar ouders middels ons leerlingvolgsysteem. Ook wordt hier verslag gedaan van contact met ouders, gesprek met de mentor-begeleider en evaluatiegesprekken. De coördinator en assistent-coördinator zijn voor ouders aanspreekpunt.

Hieronder en via deze link leest u meer informatie over de werkwijze van Studo/Bijlesnetwerk in huiswerkbegeleiding.

Intakegesprek

Voordat leerlingen starten bij de huiswerkbegeleiding vindt er een vrijblijvend intakegesprek plaats. Hierin legt de coördinator uit wat de verschillende vormen van begeleiding zijn en gaan we in op de leerdoelen en kwaliteiten van de leerling. Zo kan er een passend advies gegeven worden.

Studievaardigheden

Om leerlingen optimaal te kunnen laten profiteren van de huiswerkbegeleiding, wordt een cursus studievaardigheden verplicht gesteld. Gedurende het intakegesprek legt de coördinator uit welke cursussen wij allemaal bieden. Gedurende het intakegesprek legt u de cursus die aansluit bij de leerbehoefte van uw zoon of dochter vast. Naast het apart aanbieden van cursussen gericht op de studievaardigheden, zullen de begeleiders ook gedurende de huiswerkbegeleiding de leerlingen hier nog meer in begeleiden.

De cursussen worden gegeven in groepen van maximaal 6 leerlingen, zodat er voldoende aandacht is voor iedere leerling. Iedere leerling volgt een een basiscursus en een keuzecursus. Daarna is het vrij om aan nog meer cursussen deel te nemen.  Voor de specifieke data waarop de cursussen gegeven worden kunt u contact opnemen met Daniek Rietman: Daniek.Rietman@hwb.bijlesnetwerk.nl.

Studo Agenda

Als een leerling zich aansluit bij Studo/Bijlesnetwerk krijgt hij/zij onze speciaal ontworpen agenda. Dit is een agenda en planner in één. In deze agenda wordt al het werk afgetekend en beoordeeld. De leerling leert om op een systematische manier huiswerk, werkstukken en toetsen in te plannen en te reflecteren op het leerproces. De agenda wordt gecontroleerd door de begeleiders.

Studo Agenda

Evaluatiegesprekken

Er is nauw contact tussen de ouders, de studiebegeleider en Studo/Bijlesnetwerk. De dagelijkse terugkoppeling via ons leerlingvolgsysteem, mentorgesprekken (zie hieronder) en evaluatiegesprekken maken dit mogelijk. Na iedere periode van ongeveer zes weken zal door Studo een evaluatiegesprek gepland worden.

Controleren, overhoren en beoordelen

Huiswerk van leerlingen wordt overgekeken en leerwerk wordt overhoord. De begeleiders zorgen ervoor dat ze weten hoe het gaat met de leerling en rapporteren dit in HOMi, ons leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen in dit systeem meelezen met de begeleiding. Leerlingen mogen weg als zij hun werk af hebben en het leerwerk is goedgekeurd door de begeleiders.

Begeleiders

Onze begeleiders worden geselecteerd op hun didactische vaardigheden en kennisniveau. Ook houdt de coördinator regelmatig gesprekken met de begeleiders om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen. Er wordt dus niet alleen gekeken naar of de leerling het werk leert, maar ook hoe. Door de korte lijntjes tussen ouders en coördinator en coördinator en begeleiders, kan er snel worden ingegrepen als de begeleiding niet verloopt zoals verwacht.

Persoonlijke mentor

Iedere leerling krijgt één van de begeleiders als persoonlijke mentor toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor de vooruitgang van de leerling. Aan de hand van zijn/haar persoonlijke ervaringen met de leerling en de rapportages van andere begeleiders houdt de mentor de leercurve van de leerling in de gaten. De mentor plant regelmatig individuele evaluatiegesprekken met de leerling om de voortgang en de gemaakte doelstellingen te bespreken. De coördinator houdt het overzicht over alle leerlingen en heeft dus ook regelmatig gesprekken met de mentoren. Voor ouders is de coördinator het aanspreekpunt.

Doelstellingen

Tijdens het intakegesprek worden er samen met de leerling bepaalde doelstellingen vastgesteld. Zo heeft de leerling een doel om naar toe te werken en kan Studo/Bijlesnetwerk goed toezicht houden op de gemaakte vooruitgang. De persoonlijke mentor houdt toezicht op de voortgang van de leerling. Samen met de leerling evalueert hij/zij de doelstellingen en (her)formuleert weer nieuwe doelstellingen.

Autisme, AD(H)D en dyslexie

Studo en Bijlesnetwerk werken samen met kennispartner Lyceo. Door deze samenwerking is er veel expertise op het gebied van leren en gedrag. Bij moeilijkheden kan de ondersteuning of supervisie van een orthopedagoog worden ingeschakeld, zodat de begeleiding wordt afgestemd op de leerling, ook als er sprake is van een diagnose.