Huiswerkbegeleiding op Merletcollege

Sinds april 2012 verzorgt Stichting Studo huiswerkbegeleiding op het Merletcollege in Cuijk (locatie Grotestraat). Alle leerlingen van de verschillende vestigingen (incl. Robijnlaan) zijn welkom.

Op dit moment vindt de huiswerkbegeleiding plaats op maandag t/m donderdag, van 15:30 tot 17:30. Tijdens deze uren gaan de leerlingen aan de slag met hun huiswerk, waarbij ze hulp krijgen van ervaren studenten. De leerlingen werken met een agenda, die speciaal gemaakt is voor Stichting Studo. Hierdoor leren zij wat helder en overzichtelijk plannen is.  Het doel is dat uw zoon/dochter uiteindelijk zelfstandig het huiswerk kan inplannen. Onze begeleiders helpen de leerlingen hierbij op weg, door elke begeleiding de agenda te controleren of door samen een planning te maken. Daarnaast zijn de begeleiders altijd beschikbaar voor het beantwoorden van vakinhoudelijke vragen. Ook zetten zij zich met enthousiasme in voor de verbetering van de studievaardigheden van uw zoon/dochter.

Stichting Studo ziet bovendien het belang van u als ouder(s)/voogd in. Uw zoon/dochter krijgt een persoonlijke Studo-mentor. Hij of zij is niet alleen nauw betrokken bij de voortgang van uw kind, maar communiceert ook regelmatig met u.  Hier kunt u altijd terecht met vragen of opmerkingen over de begeleiding. Ook vinden er vier keer per jaar oudergesprekken plaats op het hoofdkantoor in Nijmegen, om het persoonlijke contact te versterken.

Op het Merletcollege creëert Stichting Studo een stimulerende leeromgeving die leerlingen prikkelt om aan de slag te gaan met hun leerproces. Hier krijgen zij de extra aandacht die tijdens de reguliere lessen wellicht ontbreekt. Samen met onze begeleiders en u als ouder(s)/voogd streven wij naar een optimale voortgang van uw zoon/dochter.

Coördinator

Contact

Mw. M. Huijskes

Grotestraat 144, 5431 DM Cuijk

m.huijskes@studo.nl

024-3010035 (werkdagen 15:00-20:00)

06-45668227

Mijn naam is Marjolein Huijskes. Sinds september 2015 werk ik voor Studo als mentor en huiswerkbegeleider. Ik begon op het Dominicus College maar sinds januari 2016 ben ik ook werkzaam op het Merlet College. Naast mijn werkzaamheden bij Stichting Studo studeer ik om docent Geschiedenis te worden en werk ik als vrijwilliger bij museum het Valkhof in Nijmegen. In september 2016 heb ik de functie van coördinator overgenomen van mijn voorgangers. Ik ben dan ook zelf regelmatig bij de huiswerkbegeleidingslessen op het Dominicus en het Merlet te vinden.

Door de stages die ik de afgelopen jaren heb gelopen heb ik veel ervaring met het onderwijs op de middelbare school. Het onderwijs is er naar mijn mening voor om kinderen algemene kennis bij te brengen, hen sociale vaardigheden te leren en om hen persoonlijk te laten groeien. Het is een voorbereiding voor hun leven in de maatschappij. Soms hebben kinderen een beetje hulp nodig, dan komen wij om de hoek kijken. Naast het helpen met inhoudelijke vragen over leerstof leren wij kinderen bij Stichting Studo ook studievaardigheden aan. Hoe moet je plannen en hoe kun je voor verschillende vakken het beste leren. Juist deze vragen staan tijdens onze huiswerkbegeleiding centraal.

.