Stichting Studo – Wie wij zijn

Stichting Studo is een niet-commerciële organisatie met als doel het zonder winstoogmerk ondersteunen van leerlingen die door hun schoolsituatie, thuissituatie of door andere oorzaken moeite hebben met hun studie.

Studiebegeleiding lijkt steeds belangrijker te worden voor scholieren in Nederland. Steeds meer scholieren maken hun huiswerk niet meer thuis, maar doen dat onder het toeziend oog van een huiswerkinstituut. In 2009 publiceerde de Onderwijsraad het rapport Uitwijken en inbrengen. Hieruit blijkt dat naar schatting tussen de 60.000 en 110.000 leerlingen in Nederland huiswerkbegeleiding volgen, verdeeld over 1000 verschillende huiswerkbegeleidingsinstituten. Dat is tussen de zes en elf procent van het totaal aantal middelbare scholieren. Inmiddels is dit aantal nog verder gegroeid. Het aantal commerciële instituten groeit daarmee ook explosief. De kosten voor huiswerkbegeleiding in Nederland variëren tussen de 350 en 550 euro per maand voor vijf dagen huiswerkbegeleiding per week (Elsevier 2011). In het rapport Geld naast de school (2010) van het onderzoeksbureau Research en Beleid zou hiermee een jaarlijkse omzet van 52 miljoen euro gegenereerd worden. Huiswerkbegeleiding lijkt daarmee alleen nog betaalbaar voor de ouders met hoge inkomens. Stichting Studo denkt daar anders over.

Maatwerk icoon

Maatwerk

Stichting Studo levert maatwerk. Met onze verschillende diensten, ons gratis intakegesprek en onze unieke werkmethode zorgen wij ervoor dat elke leerling een persoonlijke aanpak krijgt.

Betaalbaar icon

Betaalbaar

Stichting Studo heeft geen winstoogmerk. Wij zijn een organisatie opgezet om studiebegeleiding toegankelijk te maken voor iedereen. U weet dus altijd zeker dat u de beste prijs/kwaliteit verhouding krijgt.

Volgsysteem icoon

Volgsysteem

Meten is weten. Wij volgen de cijfers van onze leerlingen actief, zodat we direct een plan van aanpak kunnen creëren zodra de voortgang van de leerling tijdelijk stagneert.

Sinds 2008

In 2008 is Stichting Studo opgericht door twee medisch studenten (tevens het huidige bestuur), met als doel het zonder winstoogmerk ondersteunen van leerlingen die door hun schoolsituatie, thuissituatie of door een andere oorzaak moeite hebben met hun studie. Zij hanteerden hierbij het ideaal dat professionele studiebegeleiding toegankelijk en betaalbaar zou moeten zijn voor iedereen. Dit ideaal is nog steeds actueel bij Studo.

Stichting Studo geeft intensieve en professionele begeleiding tegen de kostprijs. Wij zetten voor al onze diensten hoogopgeleide studenten in, die nog dicht bij de stof staan en uitermate geschikt zijn om informatie over te brengen aan scholieren. Ons streven om de kwaliteit hoog te houden, en de kosten laag, is voor veel ouders een doorslaggevende reden om voor Stichting Studo te kiezen. Dat merken we niet alleen aan de reacties van de ouders, maar ook aan het feit dat de vraag naar studiebegeleiding vanuit allerlei sociale lagen komt.

Hierdoor heeft Stichting Studo in de afgelopen jaren van een kleinschalig bijlesinstituut kunnen uitgroeien tot een volwaardige stichting, met een bijlestak, huiswerkbegeleidingtak (met vier locaties), examentrainingen en cursussen. Met behulp van subsidies van onder andere Stichting Studiefonds en Stichting de Beide Weeshuizen, maar ook dankzij de steun van verschillende scholen en natuurlijk de leerlingen en hun ouders, heeft Studo dit kunnen realiseren. Ondertussen hebben wij honderden leerlingen in en rondom Nijmegen met succes geholpen om verder te komen met hun studie.