Examentraining, huiswerkbegeleiding, bijles en coaching op school of een locatie bij jou in de buurt.

Studo organiseert in samenwerking met Bijlesnetwerk verschillende vormen van onderwijsondersteuning. In een vrijblijvend intakegesprek leggen we u graag meer uit over onze verschillende diensten. We gaan in op de situatie, kwaliteiten en leerpunten van de leerling, zodat we een goed advies kunnen geven over welke vorm van begeleiding het best passend is.

Huiswerkbegeleiding bestaat uit naschoolse studiebegeleiding voor middelbare scholieren, die dient als een stimulans voor de studievoortgang van de leerling. In de begeleiding werkt de leerling aan zijn huiswerk en zijn studievaardigheden, met als uiteindelijke doel de verbetering van de schoolresultaten. De leerling krijgt hierbij ondersteuning op zowel sociaal als mentaal niveau door ervaren huiswerkbegeleiders.

Bijles is een individuele vorm van begeleiding, waarbij de nadruk ligt op de stofinhoud van één of meerdere vakken. De leerling krijgt tijdens de bijles extra uitleg en oefening in de vakken die hij/zij lastig vindt. Het voordeel van de bijles is dat leerlingen veel vragen kunnen stellen die zij tijdens de lessen op school niet kunnen of durven stellen.

De examentrainingen worden georganiseerd in samenwerking met kennispartner Lyceo. Een examentraining bereidt vmbo-, havo- en vwo-leerlingen gedurende twee of drie dagen voor op het eindexamen. Tijdens de training doorloopt de leerling de belangrijkste onderwerpen van het vak, en maakt de leerling na een intensieve uitleg oefenopgaven en oefenexamens. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren studenten.