Examentraining, Huiswerkbegeleiding en Bijles moet betaalbaar zijn voor iedereen

Stichting Studo is opgericht om examentraining, huiswerkbegeleiding en bijles voor middelbare scholieren toegankelijker en betaalbaarder te maken. Onze missie is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit doen we door onze diensten zonder winstoogmerk aan te bieden, want wij beseffen hoe belangrijk de toekomst van een leerling is.

Huiswerkbegeleiding bestaat uit naschoolse studiebegeleiding voor middelbare scholieren, die dient als een stimulans voor de studievoortgang van de leerling. In de begeleiding werkt de leerling aan zijn huiswerk en zijn studievaardigheden, met als uiteindelijke doel de verbetering van de schoolresultaten. De leerling krijgt hierbij ondersteuning op zowel sociaal als mentaal niveau door ervaren huiswerkbegeleiders.

Bijles is een individuele vorm van begeleiding, waarbij de nadruk ligt op de stofinhoud van één of meerdere vakken. De leerling krijgt tijdens de bijles extra uitleg en oefening in de vakken die hij/zij lastig vindt. Het voordeel van de bijles is dat leerlingen veel vragen kunnen stellen die zij tijdens de lessen op school niet kunnen of durven stellen.

De examentraining bereidt HAVO en VWO leerlingen gedurende drie dagen voor op het eindexamen. Tijdens de training, in de voorjaarsvakantie of in de meivakantie, doorloopt de leerling de belangrijkste onderwerpen van het vak, en maakt de leerling na een intensieve uitleg oefenopgaven en oefenexamens. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren studenten.


Wij feliciteren onze geslaagden van de verschillende Studo-locaties met het
behalen van het diploma! Wij zijn als huiswerkbegeleidings- en bijlesinstituut
erg blij met dit mooie resultaat, wat overeenkomt met het landelijk slagingspercentage.

 

 

 

Orthopedagogische Begeleiding

Individuele orthopedagogische begeleiding is bedoeld voor leerlingen die dusdanige moeilijkheden ondervinden bij het leren, waardoor deze leerlingen niet in staat zijn om zelfstandig aan het werk te gaan of hier veel moeite mee hebben.
De orthopedagogische begeleiding is een één op één begeleiding waarbij een combinatie gemaakt wordt tussen de huiswerkbegeleiding en bijles. De begeleider maakt met de leerling een dag en weekplanning, biedt ondersteuning bij het maken en leren van het huiswerk en besteedt aandacht aan verschillende studievaardigheden. Door deze individuele vorm van begeleiding krijgt de begeleider goed zicht op de knelpunten van de leerling, waardoor hij of zij de begeleiding zo goed als mogelijk kan laten aansluiten op de leerbehoefte van de leerling. Het gehele begeleidingsproces staat onder supervisie van een orthopedagoog.