Werkwijze Bijles

Bijles is een individuele vorm van begeleiding, waarbij wordt ingegaan op de stofinhoud van één of meerdere vakken. De leerling krijgt tijdens de bijles extra uitleg en oefening in de vakken die hij/zij lastig vindt. Het wordt door leerlingen vooral als erg prettig ervaren dat zij tijdens de bijles veel vragen kunnen stellen, die zij tijdens de lessen op school niet kunnen of durven te stellen. Door de persoonlijke aanpak van de bijles kan de leerling adequaat geholpen worden met zijn/haar studieproblemen. De leerling krijgt een persoonlijke bijlesgever die aan de Radboud Universteit studeert of een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Nijmegen volgt. Studo zorgt dat er na het plaatsvinden van het intakegesprek binnen één week een geschikte bijlesgever is aangesteld, zodat de bijles spoedig kan worden opgestart. De leerling maakt met zijn/haar eigen bijlesgever afspraken over waar en wanneer de bijles plaatsvindt en wat zij in de bijles gaan doen. De bijlescoördinator van Studo evalueert regelmatig met de leerling en bijlesgever hoe de bijlessen gaan, zodat behoeften van de leerling nauwlettend in de gaten gehouden kunnen worden en Studo snel kan ingrijpen wanneer de bijlessen niet de gewenste resultaten leveren.

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt bij Studo voor bijles, maken wij met u een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek met de bijlescoördinator van Studo. Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan waar de leerling moeite mee heeft en wordt er aan de hand van de behoeften van de leerling bepaald welke bijlesgever het beste bij de leerling past. De bijlesgevers worden in eerste instantie geselecteerd op basis van het vak waar de leerling moeite mee heeft. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat de bijlesgever een expert op dat vakgebied is. Tevens wordt ook rekening gehouden met persoonskenmerken en de persoonlijke voorkeuren van de leerling.

Bijlesgevers

De kwaliteit van onze bijlessen is grotendeels afhankelijk van de studenten die wij aannemen. Daarom gelden er strenge criteria. Studo ontvangt een overvloed aan aanmeldingen van studenten, zodat we een ruime keuze en daarmee de mogelijkheden tot selectie van de beste studenten hebben. Studo maakt uitsluitend gebruik van studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen of van de lerarenopleiding. Er gelden verschillende criteria voor het aannemen van begeleiders voor bijles. Zo moet een begeleider minimaal een 8 gemiddeld op de eindlijst VWO hebben behaald voor het vak waarin hij/zij bijles wil geven en vindt er altijd een sollicitatiegesprek plaats waarin de student ons moet overtuigen dat hij/zij geschikt is voor het geven van bijles. Ook bieden wij onze bijlesgevers een ‘cursus bijles geven’ aan om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Onze studenten hebben vakinhoudelijke kennis, didactische vaardigheden, staan dicht bij de leerling, en zijn gemotiveerd en geïnteresseerd in het vak waarin ze bijles geven. Vaak geeft de student bijles in een vak dat hij/zij zelf ook studeert aan de universiteit.

Coördinator

Ik ben Manouk Heebing en ik studeer aan de Radboud Universiteit de masters Ondernemings- en Burgerlijkrecht. Al zeven jaar geef ik met veel plezier en enthousiasme bijles aan leerlingen met verschillende behoeften. Als coördinator van de bijlestak van Studo, zorg ik ervoor dat iedere leerling bij ons geholpen wordt met die zelfde motivatie door onze ervaren bijlesgevers. Deze kwaliteit wordt verzekerd door de goede communicatie die wij hebben met elke begeleider. Zo weten wij ook welke begeleider bij jouw situatie aansluit. Elke leerling die behoefte heeft aan hulp, dient gepaste hulp te krijgen, ongeacht niveau, ongeacht de problemen. Zo hebben wij ook begeleiders die ervaren zijn in het helpen van leerlingen met speciale leerproblemen, zoals ADHD en autisme. De behoeften van elke leerling worden door mij uitvoerig besproken en geanalyseerd in een uitgebreid intakegesprek.

Manouk_headshot_crop1024

Manouk Heebing

coordinator Bijles

Locaties en reiskosten

De bijlessen kunnen aan huis, op school of aan de universiteit plaatsvinden. De leerling kan zijn/haar eigen wens aangeven. Hier zal Studo rekening mee houden bij het vinden van een geschikte bijlesgever. Wanneer de reistijd voor een bijlesgever vanuit het centrum van Nijmegen meer dan 20 minuten enkele reis bedraagt, wordt de leerling verzocht om de bijles op school of aan de universiteit te laten plaatsvinden. Mocht dit niet haalbaar zijn dan is het mogelijk om tegen een reiskostenvergoeding de bijles aan huis te laten plaatsvinden. Hier wordt vijf euro per gereisd uur en een vergoeding van (openbaar) vervoerskosten voor gerekend.

Vakken

Studo biedt bijles in bijna alle mogelijke vakken aan, waaronder Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans, economie, M&O, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde A/B/C/D, natuurkunde, scheikunde, biologie, Latijn, Grieks, informatica, tekenen, muziek en CKV. Ook voor keuzes buiten dit pakket staat Studo open.