Bijles Tarieven

Stichting Studo werkt met bijlespakketten, waarbij ieder pakket voor een bepaald aantal bijlesuren per vier weken staat. Deze uren nemen leerlingen standaard bij Stichting Studo af. Gaan bijlessen niet door, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, dan bouwt een leerling tegoeduren op. Tegoeduren kunnen worden ingehaald in de periode dat een leerling een bijlespakket bij Stichting Studo afneemt. Hier volgen de bijlespakketten, inclusief vermelding van de tarieven.

Bijles Pakket A
 • Ondersteunend

 • 17,5p.u
  • 1 uur per week
  • Vast pakket
  • Tegoeduren

Bijles Pakket B
 • Basis

 • 15p.u
  • 1,5 uur per week
  • Vast pakket
  • Tegoeduren

Bijles Pakket C
 • Structureel

 • 14p.u
  • 2,5 uur per week
  • Vast pakket
  • Tegoeduren

Bijles Pakket D
 • Intensief

 • 13p.u
  • 4 uur per week
  • Vast pakket
  • Tegoeduren

Pakket A – Ondersteunende begeleiding

De leerling heeft problemen met enkele onderdelen van een bepaald vak en heeft wat meer oefening en uitleg nodig. De bijlesgever zal de leerling 1 uur per week begeleiden. In deze tijd zal de bijlesgever samen met de leerling de huidige stof doorlopen en eventuele struikelpunten aanpakken. De bijlesgever zal de leerling tips geven hoe hij/zij het maken van huiswerk en leren van toets het beste kan aanpakken. Mocht de leerling waarde hechten aan ondersteunende begeleiding dan is dit het beste pakket voor hem/haar. De leerling krijgt 4 uur bijles per vier weken.

Pakket B – Basis begeleiding

De leerling heeft een kleine achterstand in een bepaald vak of denkt een achterstand op te gaan lopen en loopt tijdens de les of het maken van huiswerk geregeld tegen problemen aan. De bijlesgever zal de leerling 1,5 uur per week begeleiden. In deze tijd zal de bijlesgever de leerling helpen met de lopende problemen en zo hem/haar zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op toetsen. De bijlesgever geeft de leerling enkele oefenopgaven, zodat de leerling meer grip op de stof krijgt. Ook geeft de bijlesgever waar nodig meer uitleg. Mocht de leerling waarde hechten aan ondersteunende begeleiding met wat meer gelegenheid voor het bespreken van huiswerkopgaven en extra oefening dan is dit het beste pakket voor hem/haar. De leerling krijgt 6 uur bijles per vier weken.

Pakket C – Structurele begeleiding

De leerling heeft veel moeite met het begrijpen van één of meerdere vakken en er is sprake van een achterstand. De bijlesgever zal de leerling 2,5 uur per week begeleiden. Omdat het probleem vaak bij de basis ligt, zal de bijlesgever daar beginnen. De bijlesgever legt alles nog eens goed uit en laat de leerling oefenopgaven maken. De moeilijkheidsgraad wordt steeds meer opgevoerd, totdat de leerling op een dusdanig niveau zit, dat hij/zij weer mee kan komen met zijn/haar klasgenoten. Mocht de leerling waarde hechten aan structurele begeleiding dan is dit het beste pakket voor hem/haar. De leerling krijgt 10 uur bijles per vier weken.

Pakket D – Intensieve begeleiding

De leerling heeft al tijden zeer grote problemen met één of enkele vakken en heeft een behoorlijke achterstand opgebouwd. Hij/zij lijkt er niets van te begrijpen. De bijlesgever zal de leerling 4 uur per week begeleiden. In deze tijd zal de bijlesgever zich vooral bezig houden met lesgeven en veel herhaling van de stof. De bijlesgever probeert samen met de leerling te achterhalen waar het probleem ligt. De leerling zal veel oefenopgaven maken. De bijlesgever past deze opgaven aan naar het niveau waarop de leerling op dat moment lijkt te zitten. Door middel van intensieve begeleiding, veel uitleg, veel oefening en vooral veel herhaling zal getracht worden de leerling weer op niveau te brengen. Mocht de leerling waarde hechten aan intensieve begeleiding, dan is dit het beste pakket voor hem/ haar.

Pakket bijles i.c.m. huiswerkbegeleiding

Dit pakket is er speciaal voor leerlingen die ook via Stichting Studo huiswerkbegeleiding krijgen. De leerling heeft hulp nodig en/of een achterstand in één of meerdere vakken en dient hiervoor bijles te ontvangen. Samen met de leerling en de eventuele mentor bij Stichting Studo wordt nagegaan hoeveel bijlesuren de leerling per week nodig heeft. Enkel de uren die hij/zij aan bijles afgenomen heeft worden in rekening gebracht.

Pakket bijles op Merletcollege

Dit pakket is er speciaal voor leerlingen afkomstig uit (de omgeving van) Cuijk. De leerling heeft hulp nodig en/of een achterstand in één of meerdere vakken en dient hiervoor bijles te ontvangen. De leerling wil de bijlessen in Cuijk volgen. De leerling wordt samen met andere leerlingen op een bepaalde dag / bepaalde dagen ingeroosterd voor individuele bijlessen bij een bijlesgever, zodat de reiskosten verdeeld worden over meerdere leerlingen en het bedrag van €18,50 per uur gehanteerd kan worden. Enkel de uren die hij/zij aan bijles afgenomen heeft worden in rekening gebracht. Dit pakket vindt enkel doorgang bij voldoende animo en wanneer de leerling in het rooster past.