Werkwijze Examentraining

De examentraining wordt aangeboden in de voorjaarsvakantie en in de meivakantie. De training wordt gegeven voor wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, economie, Engels, Nederlands, M&O, geschiedenis en biologie op HAVO en VWO niveau. Leerlingen trainen één vak en alle stof wordt herhaald tijdens de examentraining. Afhankelijk van de behoefte van de leerlingen zal het ene onderwerp meer aandacht krijgen dan het andere onderwerp. In de carnavalsvakantie is het mogelijk een training te volgen van 15 t/m 17 februari 2018 van 9:00-13:30. In de meivakantie biedt Stichting Studo twee trainingsmomenten aan: van 28 t/m 30 april en van 4 t/m 6 mei 2018 van 9:00-17:30.

Coördinator

Mijn naam is Richard Supheert en ik ben hoofdcoördinator bij Studo. Dat betekent dat ik mij voornamelijk bezig houd met het bestuur van Stichting Studo. Samen met Kasper Maltha ben ik verantwoordelijk voor het functioneren van de coördinatoren en studiebegeleiders binnen stichting Studo en daarmee voor de kwaliteit van de studiebegeleiding die wij nu bieden. Daarnaast ga ik regelmatig projecten aan binnen de stichting zoals bijvoorbeeld het coördineren van de examentrainingen en de promotie daaromheen. Ik ben nu aantal jaren werkzaam binnen Studo en ben begonnen als studiebegeleider en heb daarna gewerkt als coördinator op het Merlet college. Omdat ik weet hoe het is om ook zelf leerlingen intensief te begeleiden en zowel ouders als leerlingen te coachen in het studieproces van hun zoon en/of dochter, geniet ik er des te meer van om nu goede verhalen te lezen van leerlingen die nu zelfstandig goed studeren. Het idee van stichting Studo is om zonder winstoogmerk studiebegeleiding voor iedereen mogelijk te maken en daarmee een leerling zo goed mogelijk weer zelfstandig te laten studeren. Wanneer ik na een periode hard werken als Studo-team zie dat de onvoldoendes bij een leerling weggewerkt zijn en uiteindelijk het examenpapier in ontvangst genomen kan worden, geniet ik van de enthousiaste leerling met zijn/haar trotse ouders en het tevreden schoolbestuur.

richard

Richard Supheert

coordinator Examentraining

 

 

Locatie

Stichting Studo maakt gebruik van haar locatie op de Archipelstraat 292 in Nijmegen voor de examentrainingen. U ontvangt tijdig de informatie over de locatie en andere zaken.
De examentraining biedt per vak 25,5 trainingsuren en is verdeeld over 3 dagen. De examentraining begint iedere dag om 9:00 uur en eindigt om 17:30 uur. Leerlingen worden om 8:50 uur verwacht, zodat de training tijdig kan beginnen. Daarnaast zal de coördinator, tevens de contactpersoon voor alle vragen en aanmeldingen betreffende de examentraining, ook aanwezig zijn tijdens de training. Mochten er vragen of problemen zijn die niet opgelost kunnen worden met de begeleider, dan kan de leerling terecht bij de coördinator.
Tenslotte zal er een lunch klaar staan voor de leerlingen tussen de middag. Allergieën kunnen van te voren door worden gegeven, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Het Programma

Dag 1: Om 9:00 uur start een korte kennismaking met de begeleiders en groepsgenoten. Vervolgens zullen de leerlingen een begintoets maken, zodat de begeleider het niveau in kan schatten en daar op in kan spelen. Deze wordt hierna gezamenlijk nagekeken. In de middag volgt klassikale uitleg over deel 1 van de stof, waarna onder begeleiding oefenopgaven worden gemaakt om de stof tot in de puntjes te beheersen. Om 17:00 uur wordt de dag afgesloten.

Dag 2: Om 9:00 uur beginnen de leerlingen met het maken van een examen onder gelijke omstandigheden als tijdens het centraal examen. Er zullen begeleiders zijn om te surveilleren. Vervolgens wordt deze gezamenlijk nagekeken en wordt extra aandacht besteed aan de onderwerpen uit het oefenexamen die lastig bleken. Na de lunchpauze wordt deel 2 van de stof uitgelegd, waarna oefenopgaven worden gemaakt onder intensieve begeleiding. Om 17:00 uur wordt de dag afgesloten.

Dag 3: Om 9:00 uur begint de begeleider met uitleg over deel 3 van de stof en zullen de laatste aanvullende oefenopgaven worden gemaakt. In de middag wordt de eindtoets gemaakt onder examenomstandigheden, waarin de opgedane kennis wordt getest. Deze toets wordt samen nagekeken, waarna een persoonlijke evaluatie met leerpunten volgt.

Evaluatie: Enkele dagen na de training krijgt iedere leerling op basis van de gemaakte examens en oefenopgaven per e-mail feedback en een persoonlijk studieadvies van zijn of haar begeleider.

 • Meivakantie

 • 259
  •  28 t/m 30 april en 4 t/m 6 mei

  • 9:00-17:30

  • 3 dagen

 • Voorjaarsvakantie

 • 229
  • 15 t/m 17 februari

  • 9:00-13:30

  • 3 dagen