Werkwijze huiswerkbegeleiding

De werkwijze van de huiswerkbegeleiding is erop gericht om de leerling optimaal te laten werken, en om voldoende controle uit te voeren om zowel de studievaardigheden als de studieresultaten te verbeteren. De leerling begint met het maken van een planning in zijn of haar Studo-agenda, op zowel dag- als weekbasis. Al het werk wordt door de begeleider gecontroleerd, afgetekend en beoordeeld. Aan de hand van digitale rapportages houdt de studiebegeleider bovendien de voortgang van de leerling bij. In dit digitale dossier worden ook de aanwezigheid, de cijfers en de evaluatiegesprekken bijgehouden. Tijdens evaluatiegesprekken bespreekt de mentor van de leerling de beoordelingen in de map, alsmede de rapportages, de cijfers en de doelstellingen. De mentor onderhoudt ook het contact met de ouders over de voortgang van hun zoon/dochter, onder andere in de vorm van een oudergesprek.

Intakegesprek

Leerlingen die zich aanmelden voor huiswerkbegeleiding bij Studo zullen eerst samen met hun ouders en een coördinator van Stichting Studo een intakegesprek voeren. Tijdens dit gesprek worden aan de hand van een protocol alle aspecten die invloed hebben op de vooruitgang en cijfers van de leerling besproken. De leerling wordt gestimuleerd om op zijn motivatie, manier van leren, cijfers, studiehouding en gedrag te reflecteren. Aan het eind van het gesprek stelt de coördinator samen met de ouders en de leerling een plan van aanpak op. Ook wordt een aantal doelstellingen geformuleerd waar de leerling de komende periode samen met zijn/haar aangewezen Studo-mentor aan gaat werken.

Studievaardigheden

Om leerlingen optimaal te kunnen laten profiteren van de huiswerkbegeleiding, wordt een cursus studievaardigheden verplicht gesteld. Gedurende het intakegesprek legt de coördinator uit welke cursussen wij allemaal bieden. Gedurende het intakegesprek legt u de cursus die aansluit bij de leerbehoefte van uw zoon of dochter vast. Naast het apart aanbieden van cursussen gericht op de studievaardigheden, zullen de begeleiders van Stichting Studo ook gedurende de huiswerkbegeleiding de leerlingen hier nog meer in begeleiden. Op deze manier krijgen de leerlingen de vaardigheden steeds beter onder de knie en leren zij de basisvaardigheden van het efficiënt en effectief leren.

De studievaardigheden waaraan wij onder andere aandacht besteden in onze cursussen zijn: leren plannen, samenvattingen maken, woordjes en grammatica leren, strategieën om leesteksten te kunnen maken etc. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor toegang tot de huiswerkbegeleiding.

Studo Agenda

Als een leerling zich aansluit bij Stichting Studo krijgt hij/ zij onze speciaal door Studo ontworpen agenda. Dit is een agenda en planner in één. In deze agenda wordt al het werk afgetekend en beoordeeld. De leerling leert om op een systematische manier huiswerk, werkstukken en toetsen in te plannen en te reflecteren op het leerproces. De agenda wordt gecontroleerd door de begeleiders.

Studo Agenda

Evaluatiegesprekken

Er vindt nauwe communicatie plaats tussen de ouders, de studiebegeleider en Stichting Studo. De evaluatiegesprekken, het leerlingendossier en regelmatige e-mails maken dit mogelijk. Na iedere periode van ongeveer zes weken zal door Stichting Studo een evaluatiegesprek gepland worden.

Controleren, overhoren en beoordelen

Al het werk wordt gecontroleerd, overhoord en beoordeeld tijdens de huiswerkbegeleiding. Als de leerling uitloopt in zijn/haar werk, wordt dit genoteerd zodat hij/zij de volgende keer de benodigde tijd beter kan inschatten. Samen met de begeleider leert de leerling huiswerk te plannen en te maken, middels een optimale methode van werken. Hierdoor worden eventuele achterstanden weggewerkt en is de leerling zo goed mogelijk voorbereid op zijn/haar toetsen. Ook beoordeelt de begeleider het werk dat de leerling tijdens de huiswerkbegeleiding maakt met een goed, voldoende of onvoldoende. Zo krijgt de leerling feedback op zijn/haar manier van werken. De beoordelingen worden bijgehouden in de map van de leerling en de database van de studiebegeleiders. Op deze manier hebben de leerling, de mentor,de  andere studiebegeleiders en de ouders altijd een duidelijk overzicht van de werkhouding van de leerling.

Begeleiders

U kunt er vanuit gaan dat onze begeleiders studiehulp bieden op een zeer hoog niveau. Stichting Studo hanteert namelijk strenge criteria voor het aannemen van begeleiders, en schoolt en begeleidt de studenten zelf. Daarnaast vindt er regelmatig coaching plaats en organiseren wij jaarlijks verschillende cursussen voor onze begeleiders. Zo leren onze begeleiders niet alleen te kijken naar de inhoud van het huiswerk, maar letten ze ook op de manier waarop een leerling het huiswerk maakt.

G. Emkow

Hoofdcoördinator

A. Barbiers

Assistent hoofdcoördinator

M. Huijskes

Locatiecoördinator van Merletcollege en Dominicus College

T. Bal

Locatiecoördinator Archipelstraat

Y. Cornelissen

Locatiecoördinator Kandinsky College en examentrainigencoördinator

R. Supheert

Bestuursondersteuner

Persoonlijke mentor

Iedere leerling krijgt één van de studiebegeleiders als persoonlijke mentor toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor de vooruitgang van de leerling. Aan de hand van zijn/haar persoonlijke ervaringen met de leerling en de rapportages van andere begeleiders houdt de mentor de leercurve van de leerling in de gaten. De mentor plant regelmatig individuele evaluatiegesprekken met de leerling om de voortgang en de gemaakte doelstellingen te bespreken. Daarnaast fungeert de mentor ook als contactpunt voor de ouders, zodat die te allen tijde vragen kunnen stellen over het leerproces van hun zoon of dochter. Daarnaast worden er door het hele jaar oudergesprekken gepland om de voortgang te bespreken en te evalueren.

Doelstellingen

Tijdens het intakegesprek worden er samen met de leerling bepaalde doelstellingen vastgesteld. Zo heeft de leerling een doel om naar toe te werken en kan Studo goed toezicht houden op de gemaakte vooruitgang. De persoonlijke mentor houdt toezicht op de voortgang van de leerling. Samen met de leerling evalueert hij/zij de doelstellingen en (her)formuleert weer nieuwe doelstellingen.

Autisme, AD(H)D en dyslexie

Stichting Studo werkt samen met Bureau Beckers, een gespecialiseerd bureau in Nijmegen dat met name leerlingen begeleidt met bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen en dyslexie. Bureau Beckers adviseert Stichting Studo over hoe onze begeleiders het best om kunnen gaan met deze leerlingen.