Huiswerkbegeleiding op Stedelijk Gymnasium Nijmegen

In augustus 2018 is Stichting Studo in samenwerking met het Stedelijk Gymnasium Nijmegen gestart met huiswerkbegeleiding op school. De huiswerkbegeleiding is van 14:30 tot 17:00 uur, op maandagen tot en met donderdagen. Het doel van deze samenwerking is om extra begeleiding te bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan intensieve naschoolse ondersteuning; zowel vakinhoudelijk als vakoverstijgend, bijvoorbeeld op het gebied van studievaardigheden. Met onze methode streven we ernaar om niet alleen de studieresultaten te verbeteren maar willen we daarnaast de leerling effectieve en efficiënte werkmethodes en leerstrategieën aanleren. Stichting Studo werkt samen met de mentor, ouders en de leerling altijd toe naar een zelfstandige leerling zijn die zijn/haar studietijd goed kan indelen, efficiënt kan werken, kernzaken van bijzaken kan scheiden, inhoudelijk goede vaardigheden heeft en derhalve goede resultaten behaalt.

Contact

Dhr. K. Maltha

Kronenburgersingel 269, 6511 AS Nijmegen

k.maltha@studo.nl

024-3010035 (werkdagen 15:00-20:00)

06-26639204

Over Stichting Studo

Stichting Studo is een niet-commerciële organisatie met als doel het zonder winstoogmerk ondersteunen van leerlingen die door hun schoolsituatie of door andere oorzaken moeite hebben met hun studie. Wij zijn opgericht door twee medische studenten en inmiddels is onze voorzitter, Kasper Maltha, bijna klaar met zijn opleiding tot huisarts.
Ons streven om de kwaliteit hoog te houden, en de kosten laag, is voor veel ouders een doorslaggevende reden om voor Stichting Studo te kiezen. Hierdoor is Stichting Studo sinds 2008 van een kleinschalig bijlesinstituut uitgegroeid tot een volwaardige stichting die huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining en orthopedagogische begeleiding biedt in Nijmegen en omstreken.

Inschrijven of vragen?

U kunt zich inschrijven middels dit formulier: https://studo.nl/inschrijven/ of u kunt een mail sturen naar info@studo.nl. Ook als u verdere vragen heeft, kunt u terecht op dit e-mailadres.

Kosten

De kosten zijn inclusief intakegesprek, oudergesprekken, leerlinggesprekken met de persoonlijke Studomentor, het opstellen en bijwerken van behandelplannen, onze Studo-agenda etc. De aanwezigheid bedraagt minimaal 2 uur. Tijdens de proefwerkweken kunt u zo nodig intensiever gebruik maken van de huiswerkbegeleiding. Deze kosten zijn exclusief een eenmalige verplichte cursus studievaardigheden t.w.v. 35,00 euro.

In de huiswerkklas zijn er maximaal 7 leerlingen per begeleider, maar doorgaans minder.

 

 

Pakket Kosten per vierwekelijkse periode
1 dag per week € 55,00
2 dag per week € 90,00
3 dag per week € 120,00
4 dag per week € 140,00