Onze Partners

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Stichting Studo verzorgt in samenwerking met het Stedelijk Gymnasium Nijmegen huiswerkbegeleiding op school van 14:30 tot 17:00 uur, op maandagen tot en met donderdagen. Het doel van deze samenwerking is om extra begeleiding te bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan intensieve naschoolse ondersteuning; zowel vakinhoudelijk als vakoverstijgend, bijvoorbeeld op het gebied van studievaardigheden. Met onze methode streven we ernaar om niet alleen de studieresultaten te verbeteren maar willen we daarnaast de leerling effectieve en efficiënte werkmethodes en leerstrategieën aanleren.

Dominicus College

Stichting Studo geeft al ruim 3 jaar huiswerkbegeleiding op het Dominicus College. Wij maken huiswerkbegeleiding hierdoor meer bereikbaar voor met name leerlingen die in het westen van Nijmegen en Beuningen wonen.

Merletcollege

Sinds enkele jaren werkt Stichting Studo samen met het Merletcollege. Wij geven huiswerkbegeleiding op het Merletcollege in Cuijk en verzorgen ook bijles in de regio.

Kandinsky College Molenhoek
Kandsinsky College logo

Sinds 2014 geeft Stichting Studo ook studiebegeleiding op Kandinsky College locatie Molenhoek. Deze school staat bekend als de meest sportieve school en Stichting Studo is trots om zo’n school als partner te hebben.

De Bibliotheek Gelderland Zuid
Bibliotheek Gelderland Zuid logo

Stichting Studo werkt samen met de Bibliotheek Nijmegen. Er zijn veel leerlingen die graag in de bibliotheek studeren. Tijdens de examenperiodes ondersteunen onze studenten deze leerlingen ter plekke.

Masjid Al-Moslimin
Masjid Al Moslimin Moskee logo

Studo begeleid leerlingen op de Masjid Al Moslimin moskee in Nijmegen. Hier wordt de nadruk gelegd op vakinhoudelijke aspecten, studievaardigheden en planvaardigheden. In de begeleiding worden de studiegerelateerde problemen van de leerling geïnventariseerd, waarna een opgesteld plan wordt uitgevoerd Deze ondersteuning vindt plaats onder begeleiding van één vaste huiswerkbegeleidster. Eén keer per maand overleg plaatsvinden tussen Studo en de stichting Islamitische Moskee, om de samenwerking te evalueren.

Stichting Beide Weeshuizen
Stichting Beide Weeshuizen logo

De stichting De Beide Weeshuizen (DBW) zet zich in voor hulpverlening aan Nijmeegse jongeren in nood. Stichting Studo heeft in 2011 een subsidie ontvangen om haar studiecentrum op Archipelstraat 292 in te richten.

Bureau Beckers
Logo Bureau Beckers

Stichting Studo werkt samen met Bureau Beckers, een gespecialiseerd bureau in Nijmegen dat met name leerlingen begeleidt met wat meer gecompliceerde problemen zoals AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen etc. Bureau Beckers adviseert Stichting Studo in hoe haar begeleiders het best om kunnen gaan met dergelijke leerlingen.