Werkwijze

De orthopedagogische begeleiding is een individuele vorm van begeleiding. Het is bedoeld voor leerlingen die naast de zorg die er op school geboden wordt extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren. Leerlingen kunnen onder andere problemen ervaren op het gebied van planning, concentratie, motivatie en studievaardigheden. Gedurende de begeleidingen zal de focus liggen op het aanleren van deze vaardigheden. Dit wordt getraind door met verschillende vakken aan de slag te gaan. Ook kan de leerling waar nodig inhoudelijke vragen aan de begeleider stellen. Het doel van de begeleidingen is om de leerling uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te maken. Op het moment dat de leerling dit doel behaald heeft, kan indien nodig de overstap naar de huiswerkbegeleiding bij Stichting Studo gemaakt worden.

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt bij Stichting Studo voor de orthopedagogische begeleiding, maken wij met u een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek met de coördinator van de orthopedagogische begeleiding. Tijdens het intakegesprek wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de hulpvraag van de leerling. De voorgeschiedenis van de leerling, de sterke en zwakke kanten van de leerling, de betrokken partijen en de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Op basis van de hulpvraag wordt er bekeken welke begeleider het beste bij de leerling past. De inhoud van het intakegesprek wordt vastgelegd in een intakeverslag. In dit intakeverslag stelt de coördinator adviezen op voor de inhoud van de begeleidingen.  

Begeleiders

De begeleiders van de orthopedagogische begeleiding zijn studenten of net-afgestudeerden van de Radboud Universiteit of Hoge school. Zij hebben allemaal een achtergrond in de pedagogiek of psychologie. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van de begeleidingen. De begeleiders staan onder supervisie van een orthopedagoog. De orthopedagoog adviseert en volgt de voortgang van de begeleidingen. Daarnaast vinden er intervisiebijeenkomsten met alle begeleiders plaats, waarin er kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Handelingsplan en evaluatie

Nadat er een aantal weken begeleiding heeft plaatsgevonden, gaat de begeleider aan de slag met het handelingsplan. In het handelingsplan worden er in overleg met de leerling doelen opgesteld voor de begeleidingen. De orthopedagoog bekijkt het handelingsplan en geeft de begeleiders adviezen. Vervolgens gaat het handelingsplan naar de ouders en mogelijk naar de school van de leerling. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiemoment plaats. De begeleider evalueert samen met de leerling op de doelen en bespreekt dit in een gesprek met ouders en andere betrokkenen. Op basis van het gesprek wordt er een nieuw handelingsplan opgesteld, met doelen waarmee de leerling de volgende periode aan de slag gaat.

Locatie

De begeleiding kan plaatsvinden bij de leerling op school of bij de leerling thuis. De leerling kan zijn/haar eigen wens opgeven. Op het moment dat de begeleiding op school geboden wordt, dan gaat dit in overleg met school.
Wanneer de reistijd voor een begeleider vanuit het centraal station van Nijmegen meer dan 15 minuten enkele reis bedraagt, wordt ouders verzocht een reiskostenvergoeding te betalen. Hier wordt vijf euro per gereisd uur voor gerekend.

Tarieven

17,50 per uur + 35,- per vier weken excl. reiskosten