Studievaardigheden

Studievaardigheden zijn vaardigheden die gebruikt worden bij het leren. De cursus behandelt het efficiënt en effectief aanleren van de juiste technieken voor het behalen van een optimaal studieresultaat. Hierbij kun je onder andere denken aan studieplanning, studeervaardigheden, geheugentechnieken, hoofd- en bijzaken onderscheiden, samenvatten en nog veel meer. Veel leerlingen hebben moeite met studievaardigheden en presteren hierdoor structureel onder hun niveau. Om die reden organiseert Studo regelmatig onze zelf ontwikkelde cursus studievaardigheden.

 • Leren efficiënt plannen
 • Onderscheid hoofd- en bijzaken
 • Creëren van meer vrije tijd
 • Meer stof behandelen in minder tijd
 • Zelfverzekerder toetsen maken
 • Haal hoge cijfers
 • Gebruik geheugentechnieken
 • Leer sneller lezen
 • Krijg meer inzicht in de stof
 • Leer beter samenvatten
 •  Maak je huiswerk efficiënter

Korte en lange cursus studievaardigheden

Stichting Studo heeft drie verschillende cursussen studievaardigheden ontwikkeld, om het ‘leren leren’ voor elke leerling op maat aan te bieden.

Korte cursus studievaardigheden – onderbouw Tijdens deze cursus komen de leerlingen in aanraking met de basistechnieken van het leren. De onderwerpen worden theoretisch onderbouwd, waarna de leerlingen met de nieuwe vaardigheden diezelfde avond aan de slag gaan. Door deze technieken verder toe te passen gedurende de huiswerkbegeleiding krijgen onze leerlingen de kunst van het efficiënt en effectief leren snel onder de knie.

Lange cursus studievaardigheden – onderbouw Waar onze korte cursus studievaardigheden voornamelijk de handvatten van het leren biedt waarmee leerlingen aan de slag kunnen gedurende de huiswerkbegeleiding, geeft onze lange cursus studievaardigheden een gedetailleerde uiteenzetting van de leertechnieken en wordt er gedurende de twee middagen direct volop geoefend met de aangeleerde vaardigheden. Na twee dagen intensief oefenen met onderwerpen als plannen, samenvatten en huiswerk maken, zijn de studievaardigheden een koud kunstje geworden.

Korte cursus studievaardigheden – bovenbouw De cursus voor bovenbouw leerlingen kijkt iets verder dan de basisvaardigheden die van belang zijn bij het leren. Zo komen speciale leestechnieken als de 5xW+H formule aan bod en worden diverse leerschema’s uiteengezet. Het gehele proces van leren komt aan bod. Van de rol van je eigen studiehouding, het belang van plannen, efficiënt lezen, samenvatten, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het bevorderen van je concentratie en het creëren van een geschikte leeromgeving tot tips voor het voorbereiden van het eindexamen

Efficiënt & effectief leren

Goed studeren kun je leren Veel leerlingen in het middelbaar onderwijs hebben moeite met het toepassen van de juiste studeermethodes. Door de hedendaagse hervormingen van veel scholen wordt van leerlingen verwacht niet alleen steeds meer stof door te nemen in een kortere tijd, maar ook steeds zelfstandiger te werken. Deze zelfstandigheid vergt structuur en organisatie bij het uitvoeren van de dagelijkse schooltaken.

Veel leerlingen hebben grote moeite om zich vanaf de basisschool aan te passen aan de werkwijze op de middelbare school en gaan daardoor achterlopen op de stof, met als resultaat lagere cijfers. Om die reden heeft Studo, op basis van eigen ervaring en algemene literatuur, een eigen cursus in studievaardigheden ontworpen.

“Een cursus waarin de leerling de technieken van efficiënt en effectief leren leert beheersen voor een optimaal studieresultaat.” - Voorzitter Stichting Studo
Pasfoto van Dhr K Maltha

Onderwerpen cursus studievaardigheden

Plannen Overzicht over wat er wanneer gedaan moet worden, is een voorwaarde voor het voorkomen van onvoldoendes. Daarom zal er binnen de cursus geoefend worden met het maken van een goede planning.

Samenvatten Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken is cruciaal voor een goed begrip van de stof. In de cursus zal geleerd worden deze hoofdzaken in eigen woorden op papier te zetten, zodat het makkelijker wordt om deze te onthouden.

Schema’s Overzichtelijk weergeven van de stof kan de tijd die nodig is om deze te onthouden aanzienlijk verminderen. Dat is de reden waarom er binnen de cursus studievaardigheden geoefend zal worden met het maken van diverse schema’s.

Huiswerk maken Verschillende vakken vereisen verschillende aanpakken. Binnen de cursus zal daarom geprobeerd worden inzicht te verschaffen in de benaderingswijzen van de verschillende vakken. Leerlingen krijgen naast een aantal aandachtspunten een methode van huiswerk maken aangereikt, die hen kan helpen om effectiever huiswerk te maken.

Betere cijfers Neem geen genoegen met zesjes. Tijdens de cursus is er uitgebreid aandacht voor de effectiviteit van het leren. Het doel van de cursus is om zoveel mogelijk van de geleerde stof duurzaam te onthouden. Veel vakken bouwen verder op kennis die al eerder is uitgelegd. Hoe meer daarvan blijft hangen, hoe makkelijker het wordt om nieuwe stof op te nemen. Door op een goede manier te leren is het mogelijk om kennis langer te onthouden, waardoor het iedere keer makkelijker wordt om nieuwe dingen te leren. Uiteindelijk betaalt dit zich terug in een beter begrip van de stof en hogere cijfers!

Tijdwinst Oefenen baart kunst. Oefenen met studievaardigheden verhoogt de effectiviteit van het leren. Dit betekent dat het mogelijk is om in dezelfde studietijd hogere cijfers te halen. Precies deze tijdswinst is de reden waarom zoveel mensen al een cursus studievaardigheden hebben gevolgd. In een enquête gehouden onder deelnemers aan de cursus kwam naar voren dat meer dan 80% aangaf dat ze veel geleerd hadden van de cursus.

Data

Duur & Periode Om de cursus voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, wordt de cursus gegeven op verschillende momenten in het jaar. Vaak wordt de cursus ook in de schoolvakanties gegeven. De lange cursus bestaat uit 10 contacturen en ongeveer 1 à 2 uur aan zelfstudie. De bijeenkomsten duren 2,5 of 5 uur per dag (afhankelijk van het moment waarop de cursus gegeven wordt). De korte cursus bestaat uit een avond van 2,5 uur.

Kosten & Aanmelden Deelname aan de lange cursus kost 79 euro en aan de korte cursus 35 euro, dit is inclusief het werkboek studievaardigheden. Voor verdere informatie kunt u onze site raadplegen of contact zoeken per e-mail of telefoon. U kunt zich tot 3 dagen voor de start van de cursus aanmelden.

Onderbouw

 Dinsdag 27-09
Woensdag 05-10
Dinsdag 18-10
Woensdag 02-11
Woensdag 23-11
Dinsdag 31-01

Bovenbouw

Woensdag 12-10
Dinsdag 08-11
Woensdag 07-12
Woensdag 01-02