Presenteren kun je leren!

Zit uw kind op de middelbare school? Dan heeft u vast gemerkt dat er in deze periode veel op uw kind afkomt. Er wordt van alles van ze gevraagd en verwacht. Onderzoek toont ook aan dat kinderen in steeds grotere mate prestatiedruk ervaren. Zeker naarmate het eindexamenjaar nadert en de druk, stress en keuzes sterk toenemen. Hierdoor ontstaan vaak vragen die voor onzekerheid, mindere prestaties of een gebrek aan motivatie zorgen.

  • Hoe pak ik het leren (voor examens) aan?
  • Welke opleiding past bij mij?
  • Hoe ga ik om met faalangst?
  • Hoe ga ik om dyslexie of dycalculie?

Samen organiseren we een dag vol praktische workshops die u en uw kind helpen bij hun vragen. We nodigen u van harte uit deel te nemen aan twee gratis workshops. U heeft keuze uit de onderstaande workshops.

  • Studievaardigheden (Stichting Studo)
  • Profiel en studiekeuze (De opleiding voor jou)
  • Faalangst (Beijer leerproblemen)
  • Dyslexie of dyscalculie (Bureau Beckers)

Workshops

Studiekeuze

In de workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag met het thema studiekeuze. Het doel van de workshop is u en uw kind handvatten te geven hoe het maken van een studiekeuze aan te pakken. Onderwerpen waar we mee aan de slag gaan zijn onder andere: het plan van aanpak, succesfactoren, valkuilen en praktische tips. Daarnaast is er ook ruimte om stil te staan bij de persoonlijke vraagstukken van u of uw kind.

Dyslexie en Dyscalculie

Tijdens de workshop zullen Danny Beckers en Jolanda de Wijs u laten ervaren wat het kan betekenen om dyslexie of dyscalculie te hebben. Vervolgens bieden wij u theorie en praktijkvoorbeelden aan over wat de diagnose kan betekenen. Ook is er aandacht voor de aanpak van dergelijke leerproblemen. Afhankelijk van de belangstelling zullen we vervolgens een ‘optimale’ aanpak van de leerproblematiek bij kinderen met of zonder psychiatrishe problematiek nader bekijken. Optimaal zien we in termen van duurzaam resultaat voor de betreffende leerling, niet per sé in termen van cijfers voor schoolvakken.

Faalangst

In haar werk komt Janou vaak kinderen tegen die zenuwachtig worden wanneer ze een proefwerk hebben of een presentatie moeten geven. Iedereen heeft wel gezonde spanning voor dit soort dingen, maar steeds vaker voelen kinderen een te grote druk om te presteren. Ze krijgen lichamelijke klachten en klappen dicht. In samenwerking met Stichting Studo zal Beijer leerproblemen een training gaan geven hoe om te gaan met zenuwen voor een proefwerk, presentatie of mondeling. Hier zal Janou binnen de workshop op in gaan en u alvast een klein beetje laten ervaren op welke manier er hiermee om gegaan kan worden.

Studievaardigheden

Studievaardigheden zijn vaardigheden die gebruikt worden bij het leren. De cursus behandelt het efficiënt en effectief aanleren van de juiste technieken voor het behalen van een optimaal studieresultaat. Hierbij kun je onder andere denken aan studieplanning, studeervaardigheden, geheugentechnieken, hoofd- en bijzaken onderscheiden, samenvatten en nog veel meer. Veel leerlingen hebben moeite met studievaardigheden en presteren hierdoor structureel onder hun niveau. Om die reden organiseert Studo regelmatig onze zelf ontwikkelde cursus studievaardigheden.

Onze Partners

Bureau Beckers
Logo Bureau Beckers

Bureau Beckers is een instelling gespecialiseerde in passend onderwijs en de bijbehorende zorg voor mensen met een normale tot goede intelligentie en een psychiatrische beperking (voornamelijk ass en adhd). Wij willen dat iedereen de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Ons uitgangspunt hierbij is dat het voor mensen essentieel is voor hun welbevinden om op een zinvolle manier te participeren in de maatschappij. Daarnaast is het voor het welzijn van eenieder belangrijk om zoveel mogelijk zelf de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Onze doelgroep heeft de potentie om die eigen plek in de samenleving te verkrijgen en eigen regie te voeren. Door bij de begeleiding van mensen met psychiatrische klachten de ontwikkeling van de eigen mogelijkheden van iedere cliënt centraal te stellen, werken wij aan de zelfredzaamheid en de zelfstandige deelname aan de samenleving van onze cliënten.

Contactpersoon: Danny Beckers

Sint Annastraat 376, 6524 LR Nijmegen

info@bureau-beckers.nl

024-3572707

De opleiding voor jou
Logo de opleiding voor jou

Kiezen is ook moeilijk. Er zijn veel keuzes en jongeren hebben nog niet altijd inzicht in hun mogelijkheden, interesses, kwaliteiten en dingen die ze belangrijk vinden aan hun toekomstige baan. Onderzoek toont aan dat 70% van de jongeren stoeit met zijn studiekeuze en 1 op de 4 jongeren kiest uiteindelijk verkeerd. Aan de andere kant wordt het maken van een goede studiekeuze steeds belangrijker. De arbeidsmarkt is niet meer zo vanzelfsprekend als een aantal jaren geleden en door het ingevoerde leenstelsel zitten er steeds grotere financiële gevolgen aan het maken van een verkeerde studiekeuze. Dit is de reden dat ik na mijn studie Opleidingskunde gestart ben met het ondersteunen van jongeren bij deze keuze. Mijn bedrijf, De opleiding voor jou, is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren bij het maken van een bewuste studiekeuze. Aan de hand van persoonlijke gesprekken en doelgerichte testen help ik jongeren te ontdekken wat ze belangrijk vinden aan hun toekomstige beroep, wat hun kwaliteiten en valkuilen zijn en wat ze interesseert. Met als doel het vinden van een studie die bij ze past. Naast persoonlijke begeleidingstrajecten verzorg ik ook praktische workshops voor jongeren en ouders omtrent vragen over studiekeuzebegeleiding.

Contactpersoon: Marissa van Elst

Waterstraat 118, 6541 TL Nijmegen

info@deopleidingvoorjou.nl

06-17833933

Beijer leerproblemen
Logo Beijer leerproblemen

Beijer leerproblemen is een praktijk voor diagnostiek en begeleiding bij leerproblemen. Voor problemen met lezen, spellen, rekenen of andere vakken op basis- of middelbaar schoolniveau zoeken we oplossingen die bij uw kind passen. Als u denkt aan hoogbegaafdheid kunt u bij Beijer leerproblemen terecht voor diagnostiek. Daarnaast bieden wij oplossingen voor bijkomende problemen zoals faalangst, motivatie-of planningsproblemen. Alles wat met leren te maken heeft van de basisschool t/m het beroepsonderwijs wordt aangepakt.Beijer leerproblemen komt bij u aan huis of gaat naar de school van uw kind. U hoeft geen vervoer te regelen en uw kind wordt in een veilige en bekende omgeving begeleid.Het gezicht achter Beijer leerproblemen is Janou Beijer. In 2013 is ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen als orthopedagoog afgestudeerd in de richting leerproblemen. Vervolgens is Janou gestart met Beijer leerproblemen. Door het kind intensief te volgen en het welbevinden op de eerste plaats te zetten, kan het kind het beste uit zichzelf halen. Het belangrijkste is dat een kind zich op zijn of haar gemak voelt. Van daaruit wordt de begeleiding opgezet.Tijdens haar opleiding en daarna heeft Janou ervaring opgedaan binnen de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. Naast het werken met kinderen die lees-, spelling- en rekenproblemen ervaren, heeft ze gewerkt met hoogbegaafde kinderen. Ze gaf leiding aan een ‘Plusgroep’ voor hoogbegaafde kinderen van groep 3 t/m groep 5 in Oss. Daarnaast heeft Janou hoogbegaafde kinderen en kinderen met faalangst individueel begeleid. Naast haar werk binnen de praktijk werkt ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als docent Klinische Vaardigheden Leerproblemen. Tevens werkt Janou mee aan een onderzoek over leren lezen. In haar werk komt Janou vaak kinderen tegen die zenuwachtig worden wanneer ze een proefwerk hebben of een presentatie moeten geven. Iedereen heeft wel gezonde spanning voor dit soort dingen, maar steeds vaker voelen kinderen een te grote druk om te presteren. Ze krijgen lichamelijke klachten en klappen dicht. In samenwerking met Stichting Studo zal Beijer leerproblemen een training gaan geven hoe om te gaan met zenuwen voor een proefwerk, presentatie of mondeling. Hier zal Janou binnen de workshop op in gaan en u alvast een klein beetje laten ervaren op welke manier er hiermee om gegaan kan worden.

Contactpersoon: Janou Beijer

Spijkerhofplein 114 , 6538 ST Nijmegen

info@beijer-leerproblemen.nl

06-44085791

Stichting Studo
Logo stichting Studo wit groot

Stichting Studo is een niet-commerciële organisatie met als doel het zonder winstoogmerk ondersteunen van leerlingen die door hun thuissituatie of andere oorzaken moeite hebben met hun studie. Studiebegeleiding lijkt steeds belangrijker te worden voor scholieren in Nederland. Steeds meer scholieren maken hun huiswerk niet meer thuis, maar doen dat onder het toeziend oog van een huiswerkinstituut. Het voordeel hiervan is dat er op een effectieve en efficiënte manier gewerkt wordt onder begeleiding. Huiswerkbegeleiding brengt echter ook hoge kosten met zich mee, en lijkt daarmee alleen nog betaalbaar voor de ouders met hoge inkomens. Stichting Studo hanteert het ideaal dat professionele studiebegeleiding, toegankelijk en betaalbaar zou moeten zijn voor iedereen. In de afgelopen jaren hebben wij honderden leerlingen in en rondom Nijmegen met succes geholpen met hun studie middels bijles, huiswerkbegeleiding, examentrainingen en cursussen in studievaardigheden. Dit altijd vanuit ons ideaal dat studiebegeleiding niet commercieel hoort te zijn.

.

Coördinator: Bob Ignacio

Archipelstraat 292, 6524LR Nijmegen

b.ignacio@studo.nl

06-45274341